Tiếng Anh 3 Phonics-Smart

          Sách giáo khoa Tiếng Anh 3 Phonics-Smart là quyển sách thứ 3 trong bộ sách tiếng Anh Phonics – Smart 5 cấp độ từ lớp 1 đến lớp 5, do do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX (VPBOX Việt Nam) và nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản.

          Sách giáo khoa Tiếng Anh 3 Phonics – Smart là sự tiếp nối kiến thức sách giáo khoa Tiếng Anh 3 Phonics – Smart, hoàn thiện kỹ năng phát âm nền tảng cho học sinh trong những năm đầu học tiếng Anh ở cấp Tiểu học. Học sinh lớp 3 tiếp tục được làm quen với tiếng Anh, phát âm chuẩn và phát triển các kỹ năng giao tiếp, bước đầu góp phần hình thành năng lực giao tiếp ở mức độ đơn giản cho học sinh tiểu học và xây dựng nền tảng kiến thức tốt để học giỏi tiếng Anh ở các cấp học cao hơn.

          Sách Tiếng Anh 3 Phonics-Smart bao gồm 2 cuốn sách: Sách giáo khoa (Student’s book) và Sách bài tập (Activity book) được biên soạn nhằm mục đích:

  • Liên thông với sách Tiếng Anh 2 Phonics-Smart;
  • Giúp HS hứng thú với việc nghe, nói và tham gia các hoạt động bằng tiếng Anh, hình thành các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tự nhiên và các kỹ năng xã hội khác;
  • Giúp học sinh có nền tảng tốt để phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết bằng tiếng Anh, đặc biệt chú trọng 2 kỹ năng nghe và nói.
  • Chuẩn bị tâm thế và kiến thức tiếng Anh nền tảng ban đầu chuẩn mực để HS học tốt tiếng Anh ở các cấp độ cao hơn.

Dưới đây là Sách giáo khoa Tiếng Anh 3 Phonics-Smart được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

(Click vào ảnh phía dưới để xem chi tiết sách)

Sách học sinh tiếng Anh 3
(Phonics-Smart)
Sách bài tập tiếng Anh 3
(Phonics-Smart)
Sách giáo viên tiếng Anh 3
(Phonics-Smart)

(Click vào ảnh phía dưới để play AUDIO CD ONLINE)