Tiếng Anh 1 Phonics-Smart

Sách tiếng Anh 1 Phonics – Smart là quyển sách đầu tiên trong bộ sách tiếng Anh Phonics – Smart 5 cấp độ từ 1 đến 5, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Học sinh được làm quen với tiếng Anh và phát âm chuẩn ngay từ những ngày đầu học tiếng Anh trong nhà trường, giúp học sinh có nền tảng kiến thức tốt để học giỏi tiếng Anh ở các cấp học cao hơn.
MỤC ĐÍCH
– Giúp học sinh làm quen với kỹ năng nghe và phát âm chuẩn tiếng Anh ngay từ những ngày đầu học tiếng Anh trong nhà trường
– Giúp học sinh hứng thú với việc nghe, nói và hoạt động bằng tiếng Anh, hình thành các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tự nhiên và các kỹ năng xã hội khác.
– Giúp học sinh có nền tảng tốt để phát triển 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, đặc biệt được chú trọng đến 2 kỹ năng Nghe và Nói.
– Chuẩn bị tâm thế và kiến thức tiếng Anh nền tảng ban đầu chuẩn mực để học sinh học tốt tiếng Anh ở các cấp độ cao hơn.

Khi hoàn thành Tiếng Anh 1 Phonics – Smart, học sinh sẽ:
– Nghe và nhận biết được tên và âm của các chữ cái.
– Bước đầu học sinh nhắc lại được từ, cụm từ, câu đơn giản, bài hát, câu truyện phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm lý lứa tuổi lớp 1.
– Nhận biết được các số đếm từ 1 đến 10.
– Nhận biết và sử dụng được các từ vựng đã học vào trong các ngữ cảnh giao tiếp.
– Nghe hiểu các câu lệnh đơn giản trong lớp học. Biết chào hỏi, biết cảm ơn và biết tạm biệt bằng tiếng Anh.

Dưới đây là bản sách giáo khoa Tiếng Anh 1 Phonics – Smart được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục, gồm: Sách học sinh (Student’s Book), Sách bài tập (Activity Book), Sách giáo viên (Teacher’s Book).

(Click vào ảnh phía dưới để xem chi tiết sách)

(Click vào ảnh phía dưới để play AUDIO CD ONLINE)