Online English Test

Từ năm 2014, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX đã Xây dựng thành công hệ thống kiểm tra tiếng Anh trực tiếp cả 4 kỹ năng NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT trong các trường phổ thông. Đây là một trong những bước phát triển quan trọng, là động lực to lớn quyết định chuẩn mực ban đầu cho học sinh, giúp học sinh học tốt tiếng Anh ngay trong nhà trường và sẽ học tốt tiếng Anh ở các cấp học cao hơn để hội nhập toàn cầu thành công. Kiểm tra và đánh giá năng lực NÓI là khâu quan trọng nhất trong khảo thí tiếng Anh hiện nay, vì NÓI là kỹ năng yếu nhất trong 4 kỹ năng. Tuy nhiên, Việt nam (cũng như nhiều quốc gia khác) đang gặp khó khăn lớn trong việc đánh giá kỹ năng NÓI tiếng Anh của học sinh trong cả quá trình, cũng như kết thúc từng giai đoạn dạy học; công cụ để đánh giá kỹ năng NÓI trên toàn hệ thống các nhà trường chưa đáp ứng được Công nghệ thông tin có thể giúp khắc phục khó khăn này.

Ý nghĩa của thi NÓI tiếng Anh trực tuyến trong kiểm tra đánh giá kết quả dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông

– Việc đánh giá kết quả học tiếng Anh hiện nay tại các nhà trường phổ thông chưa được thống nhất, dẫn đến quản lý kết quả đầu ra của các đơn vị quản lý cấp Bộ chưa kiểm soát được đồng bộ trên hệ thống.

– Kiểm soát được kỹ năng NÓI, là khâu quan trọng để đánh giá kết quả cuối cùng công tác dạy và học tiếng Anh của giáo viên và học sinh, sẽ đảm bảo được mục tiêu đầu ra theo khung KNLNNVN và đặc biệt kỹ năng sử dụng tiếng Anh thực hành của học sinh, giúp học sinh hội nhập quốc tế thành công. Khi học sinh đạt được 4 kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT theo Khung NLNNVN của Bộ GD&ĐT, thì sẽ không khó khăn để đạt được năng lực tiếng Anh quốc tế với 4 kỹ năng này, điều này giúp HS, SV Việt Nam hoàn toàn tự tin hòa nhập vào môi trường năng động quốc tế trên các lĩnh vực, kể cả lĩnh vực nghiên cứu khoa học vĩ mô…

– Giảm bớt các công việc thủ công, tăng hiệu quả làm việc, tăng tính chính xác, công bằng, khách quan trong quá trình kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh, đồng thời giúp giáo viên có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy kịp thời, nhằm đạt được kết quả cao trong khảo thí kết quả học tập của học sinh.

– Tổ chức thi nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, giúp học sinh không bị áp lực thi cử và xây dựng trong mỗi học sinh được tính độc lập và tự giác trong quá trình làm bài.