Olympic Smart English (OSE)

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam – VPBOX phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức. Đây thực sự một sân chơi tiếng Anh miễn phí để giáo viên, học sinh trải nghiệm, làm quen dần với các bài thi tiếng Anh trực tuyến theo khung năng lực tiếng Anh 6 bậc của Bộ GDĐT và các bài thi tiếng Anh quốc tế; giúp giáo viên và học sinh có cơ hội thử sức trên sân chơi tiếng Anh hệ thống lớn…

MỤC ĐÍCH CUỘC THI
– Giúp học sinh có điều kiện luyện tập những kiến thức đã học, phát triển đồng bộ 4 kỹ năng tiếng Anh Nghe – Nói – Đọc – Viết, làm quen với các kỳ thi tiếng Anh trực tuyến và tự tin thể hiện kiến thức, kỹ năng thực hành giao tiếp tiếng Anh.

– Giúp học sinh làm quen với các định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GDĐT trên cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, khảo thí đánh giá chất lượng dạy và học  tiếng Anh trong các trường phổ thông; tạo môi trường cho học sinh làm quen và biết sử dụng Internet như một phương tiện để học tập; góp phần đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy, mang đến cơ hội giao lưu trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Bao gồm tất cả học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc, có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng dự thi tiếng Anh trực tuyến 04 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

NỘI DUNG CUỘC THI
–    Nội dung thi được xây dựng theo Chương trình Giáo dục Phổ thông dành cho học sinh bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 3.
–    Định dạng thi và mức độ yêu cầu về năng lực ngôn ngữ đối với học sinh lớp 5 tương đương Bậc 1, lớp 9 tương đương Bậc 2 và lớp 11 tiệm cận Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 và định dạng đề thi của các bậc tương ứng được ban hành theo các Quyết định số 1475/QĐ-BGDĐT, 1477/QĐ-BGDĐT và số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Phóng sự ghi lại một số hình ảnh từ cuộc thi Olympic Smart English (OSE) năm học 2016-2017 và 2017-2018: