GIÁO VIÊN TỈNH THANH HÓA HÀO HỨNG THAM GIA HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU SÁCH TIẾNG ANH 1 PHONICS-SMART

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX tổ chức Hội nghị giới thiệu sách Tiếng Anh 1 (Phonics-Smart) tại tỉnh Thanh Hóa, mở đầu chuỗi chương trình giới thiệu Tiếng Anh Phonics-Smart với phương pháp học Tiếng Anh tiếp cận công nghệ 4.0 tới các Tỉnh/Thành phố trên Toàn quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị: