Xúc tiến đầu tư hợp tác giáo dục Việt Nam- Anh Quốc. Chiến lược dạy và học Tiếng Anh của Chính Phủ Việt Nam

Vừa qua, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT cùng đại diện các trường đại học, học viện, các trường phổ thông, các nhà đầu tư về giáo dục và Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX đã tới Vương Quốc Anh tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư hợp tác giáo dục Việt Nam- Anh Quốc.